Nieuws

Groene club

By 11 december 2017No Comments
Stappenplan
Meest gestelde vragen

Groene Club: Stappenplan

 1. Energiescan op locatie (Dec-Jan)
  Een energieadviseur maakt een afspraak voor een nulmeting van jouw sportaccommodatie. De adviseur kijkt tijdens de opname naar verlichting, regeltechniek, isolatie, verwarming, watergebruik en de mogelijkheden tot het opwekken van duurzame energie.

 2. Bespreken adviesrapport (Jan-Feb)
  Het rapport biedt inzicht in mogelijke duurzame maatregelen en bijbehorende investeringen en terugverdientijden. Het rapport wordt persoonlijk met jouw vereniging besproken om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

 3. Opstellen plan van aanpak (Feb-Mrt)
  Wij helpen jouw club bij de keuze voor duurzame maatregelen en stippelen samen een tijdspad uit.

 4. Begeleiding op weg naar een duurzame accommodatie (Apr-Sept)
  Wij ondersteunen bij het vinden van financiële oplossingen, subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen. Vervolgens helpen wij bij het opvragen van offertes en benoemen de voor- en nadelen van leverancier(s) en installateur(s). Jullie maken uiteindelijke een keuze.

Meest gestelde vragen & antwoorden

Tijdens de kick-off bijeenkomst werden goede, kritische vragen gesteld over het programma De Groene Club. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Hoe worden clubs begeleid in de aanvraag van mogelijke subsidies?

De energieadviseur helpt de clubs met het vinden van diverse subsidiemogelijkheden (lokaal, provinciaal en landelijk) en het bepalen van fiscale voordelen bij de investering in duurzame maatregelen. Ook verzorgt de energieadviseur de aanvraag van de subsidies.

Wat is de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie sportaccommodaties (EDS)?

Sportverenigingen en sportstichtingen die aangesloten zijn bij NOC*NSF komen in aanmerking voor EDS bij investeringen in energiebesparing of voor de toepassing van duurzame energie. Het jaarlijkse budget bedraagt € 6 miljoen. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de aanschafwaarde van maatregelen. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000 subsidie per club per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000, komen niet in aanmerking.

Hier vind je meer informatie over de EDS-subsidie.

Hoe past de eerstvolgende EDS ronde (vanaf 2 januari 2018) in het programma?

De eerstvolgende EDS subsidieronde komt te vroeg voor de meeste deelnemende clubs. Bij de subsidieaanvraag dient namelijk een getekende offerte voor de aanschaf van de maatregel(en) te worden bijgevoegd. De overeenkomst dient niet ouder te zijn dan 9 maanden. Dat houdt in dat alle getroffen maatregelen vanaf april 2018 kunnen worden meegenomen in de EDS subsidieronde van januari 2019. Mocht jouw club vóór 2 januari 2018 maatregelen willen aanschaffen, neem dan z.s.m. contact op zodat wij je in contact kunnen brengen met één van onze adviseurs.

Hoe worden clubs begeleid bij de inkoop van maatregelen?

De energieadviseurs kunnen een rol spelen bij het opvragen van offertes bij (lokale) leveranciers. De geselecteerde adviseurs bieden onafhankelijk advies en benoemen de voor- en nadelen per leverancier. Wij begrijpen dat (lokale) sponsoren soms de voorkeur krijgen om duurzame maatregelen te leveren. De club neemt uiteindelijk zelf de keuze voor een bepaalde leverancier. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor inkoopvoordeel van specifieke maatregelen, ook voor de eerste 30 clubs.

Zijn er kosten voor de aanvraag van een borgstelling via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)?

Nee. Voor het aanvragen van een borgstelling ten behoeve van duurzame investeringen brengt SWS geen vergoeding in rekening.

Hier vind je meer informatie over de borgstelling ten behoeve van duurzame investeringen van SWS.

Hoe worden clubs begeleid bij de financiering van maatregelen?

De energieadviseurs denken mee over geschikte financieringsmogelijkheden voor jouw club.

Hieronder een aantal financieringsopties op een rij:

 1. Eigen middelen
 2. Gemeentelijke regelingen
 3. Borgstellingen/leningen
 4. Leaseconstructies
 5. Sponsoring
 6. Crowdfunding

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de financiering van maatregelen eenvoudig en laagdrempelig in te regelen.

Wordt binnen het programma ook ingezoomd op gedrag(sverandering)?

Zeker, maar het energieadvies richt zich voornamelijk op regeltechniek die een gedragsverandering overbodig maakt. Denk bijvoorbeeld aan bewegingssensoren voor binnenverlichting en tijdsschakelaars voor koelinstallaties en veldverlichting. Monitoring van het energieverbruik leidt echter wel tot inzicht in sluipverbruikers en (onnodige) energiepieken, die vaak door een gedragsverandering kunnen worden vermeden.

Hoe worden clubs begeleid in zichtbaarheid van deelname aan De Groene Club (communicatie en doorvertaling naar leden)?

Wij begrijpen dat het fijn is om de status en de updates omtrent De Groene Club eenvoudig door te kunnen plaatsen via de eigen clubkanalen. Om jullie leden te informeren over de voortgang, maar ook om hen te enthousiasmeren en bewust te maken van het energieverbruik en -besparing binnen de club. Wij zullen alle beschikbare content die we hiervoor creëren met jullie delen.

We denken tevens na om standaard materiaal te produceren die jullie kunnen gebruiken in de communicatie op de club, bijvoorbeeld via de monitoring op schermen of door middel van de social kanalen. We zullen jullie hier op een later moment over informeren.

In hoeverre worden berekeningen aan de dakconstructie uitgevoerd bij advisering van zonnepanelen?

De energieadviseur maakt een inschatting van het energiepotentieel van zonnepanelen en informeert naar de staat van het dak. Bij vergaande interesse dient er altijd een uitgebreide schouw van het dak plaats te vinden door een gecertificeerde constructeur inclusief draagkrachtberekening. Een uitgebreide schouw van het dak is geen onderdeel van het programma.