AVG

AVG – Welke gegevens registreert LTC de Paasberg / Disclaimer

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leest u wat LTC de Paasberg doet om aan deze AVG te voldoen.

Welke gegevens registreren we?

Persoonsgegevens:
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Pasfoto

Adresgegevens:
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Bankgegevens:
IBAN
Tenaamstelling

Abonnementen:
Startdatum abonnement
Einddatum abonnement
Datum laatste wijziging van abonnement

Contactgegevens:
E-mailadressen
Telefoonnummers

Spelersprofiel:
Bondsnummer
Speelsterkte/rating enkel
Speelsterkte/rating dubbel

Rollen:
Rollen binnen de club en de KNLTB

Bovenstaande gegevens zijn niet vrij toegankelijk en enkel een beperkt aantal bestuurs- en commissieleden (o.a. penningmeester, ledenadministratie) heeft toegang tot het pakket en alleen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe lang registreren we de gegevens?

Zo lang als je lid bent, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Nadat je je lidmaatschap hebt beëindigd, worden de “contactgegevens” volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden gewist uit het systeem.

Met wie delen we deze gegevens?

Er worden gegevens uitgewisseld van ons ledensysteem naar de KNLTB. Het ledensysteem “KNLTB.club” wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. Die koppelen met de KNLTB de bovenstaande gegevens. Met LISA geldt een “verwerkersovereenkomst”. Met de KNLTB ook.

Er worden géén gegevens verstrekt aan derden.

Mail vanuit LTC de Paasberg

LTC de Paasberg stuurt haar leden normaal gesproken 2 nieuwsbrieven per maand via de mail, waarbij de mailadressen in de BCC staan. De e-mails vanuit het bestuur bevatten officiële berichtgeving over de club. Hiervoor ben je automatisch aangemeld zodra je lid bent geworden. Dit is het enige officiële communicatiekanaal van LTC de Paasberg. Als je e-mailadres niet klopt, krijgt u dit soort berichten niet.

Foto’s / Filmpjes van leden

We plaatsen op de site en op facebook geen foto’s van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Maar voor volwassenen geldt dit niet. In het kader van de “wedstrijdverslaggeving” kunnen er foto’s op de site en sociale kanalen geplaatst worden.

Mocht je een foto van de website of van een sociaal kanaal gewist willen hebben, neem dan contact op via [email protected]. Dit wordt vervolgens zo snel mogelijk opgepakt.

Vragen of klachten

LTC de Paasberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging, via [email protected]

Ook voor vragen of klachten over zaken die met de AVG / Privacywetgeving te maken hebben, kun je terecht bij de penningmeester: [email protected]

Naslag over de AVG richtlijnen

Op de site: https://sport.nl/media/21900/questions-and-answers-avg-sportverenigingen-april-2018_v2.pdf staan de richtlijnen die wij als LTC de Paasberg volgen.

Meer informatie over de AVG kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl