Lid worden

Personal information

KNLTB lidmaatschap

Wat leuk dat je lid wilt worden van LTC de Paasberg! Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen. 

1/3 Algemeen
2/3 Lidmaatschapsvormen
>
3/3 Opmerking

Abonnementen zijn altijd gecombineerd Tennis + Padel (dus 2 voor de prijs van 1)!

Jeugd (tot 18 jaar)* 70 EUR p/j
Senior (vanaf 18 jaar) 140 EUR p/j
Studenten (16-25 jaar)** 77,50 EUR p/j

Zomerlidmaatschap

20 EUR per MAAND
Mindervaliden 50 EUR p/j
Niet-spelend*** 25 EUR p/j
Proeflid Gratis tijdens tennis- of padellessen.
Opslag bardienst 37,50 EUR p/j

 

Lidmaatschap bijzonderheden

Jeugd: Junior leden t/m 17 jaar die ook les gaan volgen betalen het eerste jaar geen contributie (actielid Junior). Let op: ze moeten zich wel gewoon aanmelden als lid, en vanaf het 2e jaar worden ze automatisch regulier Junior lid.

** Studenten staan ingeschreven bij een reguliere dagopleiding MBO, HBO of Universiteit. Een kopie van het bewijs van inschrijving bij de opleiding dient ieder jaar voor het seizoen overlegd te worden. Alleen voltijdstudenten.

*** Niet-spelende leden kunnen voor € 25,00 euro per jaar lid blijven/worden van de club met ontvangst van nieuwsbrief en clubblad. Langdurig geblesseerden kunnen hier ook gebruik van maken. Er vindt geen restitutie plaats in het jaar dat men geblesseerd raakt.

Bardienstregeling

Alle Senior leden draaien bardienst (je bent ongeveer 3 keer in de 2 jaar aan de beurt). Hiervoor wordt aan het begin van het seizoen bij de contributie een borgsom in rekening gebracht en na iedere gedraaide bardienst vindt eventueel uitbetaling plaats. De bedragen zijn als volgt:
 
€ 37,50 borg per jaar
€ 25 teruggave na uitvoeren bardienst
Schenken aan de club is mogelijk
 

Lidmaatschap details en opzegging

Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend telkens met een jaar verlengd, tenzij voor 1 maart per e-mail wordt opgezegd bij de ledenadministratie ([email protected]). Bij bijzondere omstandigheden is het mogelijk om tussentijds (halverwege het seizoen) op te zeggen. Je opzegging dient dan voor 1 september binnen te zijn en je lidmaatschap loopt dan tot 1 oktober.

Contributies worden geïnd via automatische incasso rond april van het nieuwe verenigingsjaar. Bij aanmelding gedurende het lopende verenigingsjaar gaat het lidmaatschap in op de eerste dag van het kwartaal. Het bedrag van de contributie wordt dan naar rato aangepast. Voor senioren is dat resp. € 140, € 110, € 80, € 50. Studenten betalen € 77,50, € 62,50, € 47,50, € 32,50 en voor Junioren is het respectievelijk € 70, € 55, € 40, € 25.

Je krijgt na aanmelding een pas waarmee je toegang krijgt tot het park, de kleedkamers en pantry. Deze kun je in overleg bij onze ledenadministratie ophalen en anders ligt hij klaar in het clubhuis en kan deze tijdens openingstijden daar worden opgehaald. Voor deze pas wordt een borgsom in rekening gebracht.