Lid worden

Personal information

1/3 Algemeen
2/3 Lidmaatschapsvormen
>
3/3 Opmerking

Abonnementen zijn altijd gecombineerd Tennis + Padel (dus 2 voor de prijs van 1)!

Jeugd (tot 18 jaar)* 70 EUR p/j
Senior (vanaf 18 jaar) 140 EUR p/j
Studenten (16-25 jaar)** 77,50 EUR p/j

Zomerlidmaatschap

20 EUR per MAAND
Mindervaliden 50 EUR p/j
Niet-spelend*** 25 EUR p/j
Proeflid Gratis tijdens tennis- of padellessen.
Opslag bardienst 37,50 EUR p/j

Lidmaatschap bijzonderheden

Jeugd: Junior leden t/m 17 jaar die ook les gaan volgen betalen het eerste jaar geen contributie (actielid Junior). Let op: ze moeten zich wel gewoon aanmelden als lid, en vanaf het 2e jaar worden ze automatisch regulier Junior lid.

** Studenten staan ingeschreven bij een reguliere dagopleiding MBO, HBO of Universiteit. Een kopie van het bewijs van inschrijving bij de opleiding dient ieder jaar voor het seizoen overlegd te worden. Alleen voltijdstudenten.

*** Niet-spelende leden kunnen voor € 25,00 euro per jaar lid blijven/worden van de club met ontvangst van nieuwsbrief en clubblad. Langdurig geblesseerden kunnen hier ook gebruik van maken. Er vindt geen restitutie plaats in het jaar dat men geblesseerd raakt.

Bardienstregeling

Alle Senior leden draaien bardienst (je bent ongeveer 3 keer in de 2 jaar aan de beurt). Hiervoor wordt aan het begin van het seizoen bij de contributie een borgsom in rekening gebracht en na iedere gedraaide bardienst vindt eventueel uitbetaling plaats. De bedragen zijn als volgt:
 
€ 37,50 borg per jaar
€ 25 teruggave na uitvoeren bardienst
Schenken aan de club is mogelijk
 

Lidmaatschap details

Het verenigingsjaar loopt van  1 april tot 1 april.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij voor 31 december schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

Contributies worden geïnd via automatische incasso rond maart/april van het betreffende jaar. Bij aanmelding tijdens het verenigingsjaar gaat het lidmaatschap in op de eerste dag van het kwartaal. Het bedrag van de contributie wordt dan naar rato aangepast. Voor senioren is dat resp. € 140, € 110, € 80, € 50 en voor junioren € 70,- € 55,- € 40,- € 25,-

De pasjes kunnen op pasjesdag afgehaald worden in het clubhuis. Daarna zijn ze verkrijgbaar bij de bardienst in de kantine. Contante betaling is hierbij niet mogelijk.